Kuljetusehdot

KULJETUSTEN JA MUIDEN PALVELUJEMME EHDOT            1.8.2018

Tilaamalla kuljetuksen tai muun palvelun hyväksyt nämä ehdot. Mikäli ehdoissa ja voimassa olevassa lainsäädännössä on ristiriitaisuuksia, noudatetaan ensin sitä, mitä lakiin on kirjattu.

VASTUUT

Kuljetustoimeksiannoissa vastuun jakautuminen ja rajoitukset on kuvattu Tiekuljetussopimuslaissa. Ajantasaisen lainsäädännön löydät Finlexistä
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1979/19790345?search%5Btype%5D=pi...

ASIAKKAAN ANTAMIEN TIETOJEN OIKEELLISUUS

Asiakkaan vastuulla on, että tilausta tehdessä on annettu oikeellinen tieto tavaran määrästä, koosta, lajista, pakkaustavasta ja käsittelyohjeista. Asiakkaan tulee antaa oikeat nouto- ja toimitustiedot sekä mahdolliset ohjeet tavaran käsittelylle.

Asiakkaan vastuulla on antaa oikeellinen laskutustieto viitteineen, jotta ostolaskun käsittely on sujuvaa.

ODOTUSVELOITUS

Sellaiset odotukset, joita kuljetusliike ei voi kohtuudella välttää ja jotka eivät johdu sen omasta toiminnasta, ovat asiakkaalta veloitettavaa aikaa. Odotusveloitus on 50 €/h + alv 24 %, ellei kirjallisessa sopimuksessa ole muuta sovittu.

REKLAMAATIOMENETTELY

Tiekuljetussopimuslaissa on kirjattu huomautuksen tekeminen kotimaisessa kuljetuksessa. Reklamaatiotapaukset tulee toimittaa tietoomme välittömästi, kirjallisesti, mieluiten sähköpostilla kuvien kera.

Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi.